Să se arate în TINE lucrările lui Dumnezeu!

Când ajungem să înfruntăm o situație dificilă deseori în gândirea noastră apar întrebări de genul: „Doamne ce-am făcut?”, „De ce iar mă pedepsești?”, „Oare iar te-am supărat cu ceva?”… sau dacă unei persoane pe care o cunoaștem i se întâmplă ceva rău începem să ne mirăm: „Vaiii… Dar oare cu ce l-a supărat pe Dumnezeu?”, „Trebuie să fi făcut ceva că altfel nu-l pedepsea Dumnezeu!” O astfel de gândire aveau și ucenicii Domnului Isus… iar Mântuitorul folosește suferința unui om pentru a aduce o corecție în gândirea ucenicilor! În dreptul orbului din naștere (întâmplare expusă în Ioan 9:1-12) Isus, în calitate de Dumnezeu Atotștiutor afirmă: „n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui; ci s-a născut așa, ca să se arate în el lurările lui Dumnezeu”.

Te-ai gândit până acum că suferința ta este îngăduită de Dumnezeu pentru a se arăta lucrările Lui? În situația dificilă prin care treci Dumnezeu dorește să se proslăvească! Cu această perspectivă fața ta se va lumina, zâmbetul îți va însenina fața și pacea va învălui ființa ta. Ce onoare, să fii ales de Dumnezeu pentru ca El prin viața ta să-și arate lucrările Sale!

NU va fi ușor în contextul zilelor noastre să-ți păstrezi această perspectivă…  vor fi creștini ce se pretind ucenici ai lui Isus, dar n-au stat în studirea Cuvântului ci au rămas la servirea laptelui duhovnicesc care vor afirma că ai păcătuit sau că părinții tăi sunt de vină! Vor fi oameni religioși, precum fariseii din perioada în care Isus pășea pe pământ, care te vor supune la tot felul de întrebări, te vor interoga până vei ajunge să adopți gândirea defectuoasă a lor! Chiar credeți că nu există astăzi farisei? Îi găsiți chiar lângă voi, unii ocupă chiar o poziție de conducere! L-am auzit pe un pastor afirmând: „Tu nu ai nimic din Dumnezeu!” exact cum i-au spus fariseii orbului din naștere vindecat de Isus: „Tu ești născut cu totul în păcat … și vrei să ne înveți pe noi?”. Oare o astfel de afirmație poate exista în gura unui om al lui Dumnezeu? Chiar și celui mai mare bețivan și celui mai mare infractor condamnat pe viață, nu-i poți spune că n-are nimic din Dumnezeu, pentru că dacă n-ar avea NIMIC din Dumnezeu n-ar exista! De asemenea, vor fi momente poate chiar când și părinții nu vor putea să-ți ia apărarea din frica de-a ajunge în anumite situații neplăcute, create tot de oamenii religioși… Sau pur și simplu pentru că au trecut în bucuria cerului!

În ciuda tuturor acestor lucruri… nu renunța nici un moment la perspectiva lui Isus Hristos: „Să se arate în TINE lucrările lui Dumnezeu!”

Tiranii harului

Există o discrepanță uluitoare între imaginea biblică a manifestării harului lui Dumnezeu și modul în care creștinii din perioada contemporană trăiesc în harul lui Dumnezeu.

Privind la versetul 14 din Ioan 1: „Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.” vom realiza cât de profund este Cuvântul lui Dumnezeu și cât de departe ne aflăm de Adevărul Biblic în trăirea de zi cu zi…

Cel care a adus harul lui Dumnezeu în lume este Isus Hristos, o dată cu întruparea Lui debutând epoca harului! Totuși oamenii nu înțeleg și nu acceptă harul lui Dumnezeu pentru că l-am exclus pe Isus Hristos din perspectiva noastră. Vom experimenta harul și vom înțelege adevărul doar atunci când Isus Hristos este implicat în viața noastră.

De multe ori ne batem cu pumnul în piept că avem călăuzire… Dar oare în călăuzirea noastră are implicații Hristos sau această călăuzire are la bază o fire coruptă de păcat și o gândire bazată pe egoism? Cât timp Hristos nu face parte din perspectiva noastră putem fi siguri că acea călăuzire este total greșită.

Ne lăudăm cu importante relații de frățietate… Dar oare în relațiile cu cei care interacționăm zilnic este implicat Hristos sau acestea au la bază interese sociale meschine? Cât timp Hristos nu e parte a relațiilor noastre cu cei din jur  putem fi siguri că acele relații vor fi temporare și poate chiar cu consecințe dureroase.

Liderii religioși se implică în numeroase probleme ale creștinilor… Dar oare au descoperire prin Hristos asupra acelei probleme specifice și urmează modelul lui Hristos în soluționarea problemei sau sunt conduși de curiozitate, interogând și amenințând spre a soluționa problemele? Cât timp n-au autoritate prin Hristos liderii evanghelici nu vor avea nici o contribuție pozitivă în viața oamenilor ci mai degrabă vor fi uneltele Diavolului.

Având în vedere contextul versetului de mai sus cei care privesc slava lui Hristos:

1. Realizează că au fost făcuți prin Isus Hristos v. 3 din Ioan 1

2. Conștientizează că au viață prin Isus Hristos – viață fizică și spirituală v. 4

3. Au perspectiva biruinței asupra păcatului și lucrării Diavolului v. 5

4. Au responsabilitatea de a fi martori ai lui Isus Hristos v. 7

5. Sunt născuți din Dumnezeu v. 13

Doar acei care privesc slava lui Hristos sunt copii ai lui Dumnezeu și umblă în harul lui Dumnezeu! Dar… există atât de mulți tirani ai harului lui Dumnezeu, care și-au luat eticheta de „pocăit” și poate chiar ocupă o poziție de conducere în vreo comunitate de creștini și care se raportează precum ei ar fi absolutul.

Tiranii harului încearcă să-și impună voința în orice împrejurare uitând că de fapt convingerea unei persoane este lucrarea Duhului Sfânt!

Tiranii harului asupresc pe cei din jur și nu încercă să le înțeleagă cu adevărat nevoile, sentimentele și emoțiile…

Prea mulți „pocăiți” terorizează pe alții prin modul lor de a fi, aceasta fiind o consecință a scoaterii din perspectiva lor pe Isus Hristos, pentru că de fapt nu sunt născuți din Dumnezeu.