Curtea Scripturală validează sau invalidează

În aceste zile toate privirile sunt ațintite asupra Curții Constituționale, care va trebui să ia o decizie în ceea ce privește Referendumul pentru demiterea Președintelui României, decizia constând în validarea sau invalidarea Referendumului.

Mai presus de decizia Curții Constituționale este decizia „Curții Scripturale”. Adevărata tragedie a acestui secol este că cei mai mulți au pierdut din vedere că urmează un verdict al Dumnezeirii de validare sau invalidare a identității creștinului în Isus Hristos. Judecătorul Suprem care va lua decizia cea mai corectă, pentru că El cunoaște gândurile, intențiile și cele mai ascunse lucruri din inima omului, este Isus Hristos. În Sfânta Scriptură la Marcu 4:22 scrie: „Căci nu este nimic ascuns, care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit, care nu va ieşi la lumină”.

Dacă pentru Curtea Constituțională legile și Constituția sunt cele care conduc spre o decizie, pentru Judecata Finală Scriptura, cunoscută sub numele de Biblie, va fi reperul final după care se va lua decizia pentru stabilirea destinației tale eterne, Raiul sau Iadul. Iar dacă Constituția are lacunele ei, Biblia este infailibilă, adică fără greșeală. Apostolul Pavel spune în Romani 2:16 că „Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.” Termenul „Evanghelia mea” este folosit cu referire la Evanghelia lui Isus Hristos și implicit la întreaga Sfântă Scriptură.

Pentru a avea parte de bucuria Cerului citești Biblia? Trăiești potrivit Sfintelor Scripturi pentru ca la sfârșitul acestei lumi să se valideze identitatea ta de copil al lui Dumnezeu și astfel să ai intrare în Împărăția veșnică a lui Dumnezeu?

Isus Hristos se adresează ucenicilor astfel în Matei 19:28: „Adevărat vă spun că, atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.”

Doresc să fiți… proști!

Aceasta este dorința Apostolului Pavel pentru creștinii din Roma în ce privește răul! Mai exact, la sfârșitul Epistolei către Romani, în capitolul 16, cu versetul 19 partea a doua scrie: „…doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul”. 

Realitatea zilelor noastre este că există tot mai mulți înțelepți în ce privește răul și tot mai mulți proști în ce privește binele. Totul este pe dos, atât în societate, cât și la nivelul trăirii creștinilor simpli! Non-valorile devin valori, iar adevăratele valori sunt călcate în picioare. Lucruri pe care Biblia le condamnă, precum minciuna și manipularea celorlalți au devenit strategii prin care se încearcă a se câștiga bătăliile politice și spre a se rezolva situațiile conflictuale între oameni simpli.

Astăzi, chiar și în Bisericile noastre, a creștinilor evanghelici, căutarea principală a unora este înțelepciunea de a face rău. Însetați de răzbunare, orbiți de egoism, îmbrăcând haina formalismului am început să ne călcăm în picioare unii pe alții. De ce? Pentru a fi văzuți de cei din jur, pentru a nu ne atinge imaginea bună cu care pozăm înaintea oamenilor! Și apoi ne întrebăm cine este vinovat de tulburare, de mediocritate, de o stare de moleșeală? Prin mintea celor înțelepți de a face răul, răspunsul este nimeni, sau cu siguranță „fratele”, nicidecum eu!

Pe când, dorința Apostolului Pavel pentru Biserica din Roma și totodată a Cuvântului lui Dumnezeu pentru Biserica de astăzi este pentru creștini de a fi înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul.

Nu cumva să ne trezim că suntem orientați în intențiile noaste spre a provoca răul în dreptul celor din jurul nostru, ci mai degrabă țelul nostru să fie binele celuilalt prin intermediul poruncii lui Isus Hristos, de-a ne iubi aproapele ca pe noi înșine. Dacă ești orientat spre rău, vei câștiga înțelepciune în ceea ce privește răul, dacă țelul tău este binele, atunci vei dobândi înțelepciunea în ce privește binele! Dacă țelul tău este răul, vei deveni prost în ce privește binele, dar dacă ești orientat spre bine, vei deveni prost în ce privește răul!

Așadar, doresc să fiți proști în ce privește răul, și să fiți înțelepți în ce privește binele!