Un model de prietenie: Ieremia și Baruc

Un model de prietenie în ceea ce privește slujirea lui Dumnezeu îl putem extrage și de pe paginile Vechiului Testament, din cartea care poartă numele marelui profet, Ieremia. M-a impresionat modul de colaborare și de lucru al celor doi: Ieremia și Baruc. Interesant că acest mod de lucru îl întâlnim mai târziu în Noul Testament, când ucenicii sunt trimiși de Însuși Mântuitorul doi câte doi.un-model-de-prietenie

Baruc este alături de Ieremia, atunci când acesta cumpără un ogor, la porunca lui Dumnezeu, în Ierusalim, pe când această cetate era înconjurată de armata Babilonului și gata de a fi cucerită. Baruc este cel care ia zapisurile de cumpărare pentru a le pune într-un vas de pământ, spre a fi păstrate pentru multă vreme, ca dovadă că acel ogor aparține lui Ieremia. O astfel de acțiune în vreme de război este un act de credință, atât din partea lui Ieremia, cât și al lui Baruc.

Apoi Baruc scrie într-o carte toate cuvintele pe care Dumnezeu i le transmite lui Ieremia, această carte fiind citită în Casa Domnului, în fața căpeteniilor și în fața împăratului, în cele din urmă cartea fiind arsă de împărat. Dar nu se dau bătuți, ci cu o răbdare demnă de apreciat, se apucă să scrie o nouă carte, care conține cuvintele lui Dumnezeu transmise prin profetul Ieremia. Și datorită perseverenței lor, acele cuvinte transmise de Dumnezeu le avem cuprinse în Sfânta Scriptură.

Îi vedem pe cei doi împreună, luptând pentru ca acele cuvinte ale lui Dumnezeu să ajungă la popor. Întotdeauna alături, fără a descuraja, perseverează în voia lui Dumnezeu. Un model demn de urmat!

1. Putem fi alături chiar și atunci când suntem vânați de „slujitori” din conducere? Ieremia și Baruc au fost vânați de împărat (Ieremia 36:26) și în ciuda acestui fapt au rămas împreună, pentru a scrie o nouă carte.

2. Suntem gata de a începe un lucru de la zero, atunci când deja acel lucru a fost distrus de alții? Chiar dacă cartea este distrusă de împărat, cei doi, Ieremia și Baruc, scriu o nouă carte (Ieremia 36:27-32).

3. Suntem gata să riscăm alături de prieteni pentru a face voia lui Dumnezeu? Baruc a riscat alături de Ieremia, citind cartea în auzul poporului Israel, deși era un mesaj dur pentru popor – Ieremia 36.

4. Suntem gata să credem alături de prieteni, chiar dacă credința noastră ar părea o nebunie în ochii lumii? Baruc ascultă de Ieremia, luând zapisurile de cumpărare ale ogorului cumpărat de Ieremia și punându-le într-un vas de lut, spre păstrare chiar în contextul iminenței robiei babiloniene.

Cred că mulți  din mediul evanghelic ar pica testul celor patru principii biblice într-o prietenie creștină, și ne mai numim frați…