Descoperă inamicul! E o ființă creată…

         Dumnezeu este Singurul care a existat din eternitate, nefiind creat vreodată! El a creat toate ființele, atât cele umane cât și cele spirituale. Biblia prezintă că Dumnezeu a creat îngerii, heruvimii și serafimii (Geneza 3:24, Isaia 6:1-7, Apocalipsa 4:6-9), dar și pe Satan (Ezechiel 28:13,15).

            Satan n-a fost plin de nelegiuire în momentul în care a fost creat, ci dimpotrivă, avem detalii că a ajuns „la cea mai înaltă desăvârșire”, că era „plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe” (Ezechiel 28:12), numele lui, de Lucifer, având semnificația de „cel luminos și strălucitor” (Isaia 14:12).

            Din câteva expresii biblice din Isaia 14:13-14 se observă că Satan a căzut dorită înălțării sale prin mândrie, ceea ce a condus la revoltă împotriva Creatorului, dorind să fie ca EL… Cât de absurd poate fi! Expresiile sunt: „Mă voi sui…”; „Îmi voi ridica scaunul mai pe sus de stelele lui Dumnezeu…”; „Voi ședea pe muntele adunării…”; „Mă voi sui deasupra vârfului norilor…”; „Mă voi face ca Cel Prea Înalt…”. Această atitudine a fost pedepsită de Dumnezeu prin faptul că a fost aruncat „… de pe muntele lui Dumnezeu” (Ezechiel 28:16), și chiar Isus afirmă că „am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer” (Luca 10:18), în ultima carte din Biblie fiindu-ne oferită o imagine mai completă asupra căderii: „Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satan, acela care înșeală întreaga lume a fost aruncat pe pământ; și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.”

Cât timp a fost în Cer, Satan a încercat să-i influențeze și să-i câștige pe îngeri. Fiind aruncat pe Pământ, Satan încearcă să influențeze oamneii și să-i atragă de partea lui.

Având în vedere aceste adevăruri, nu alege să lupți împotriva cui nu trebuie, adică împotriva celor din jur, a oamenilor! Ci concentrează-ți lupta asupra inamicului, acesta fiind Satan, care este o ființă limitată, existența lui inițială fiind datorită lui Dumnezeu!

„Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva demonilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești” (Efeseni 6:12).