Adversari ai crucii lui Hristos

Adversari ai crucii lui Hristos nu sunt cei care refuză să facă semnul crucii, ci acei care nu trăiesc în conformitate cu adevărul Evangheliei lui Hristos.

Apostolul Pavel spune plângând Bisericii din Filipi că „sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos”. Dacă atunci, în primul secol, au fost mulți, acum cu siguranță sunt și mai mulți, și nu cred că ar fi greșită comparația „mulți ca nisipul mării”.

Despre acești adversari ai crucii lui Hristos se specifică câteva lucruri importante în Filipeni 3:19:

1.sfârșitul lor = va fi pierzarea;

2.Dumnezeul lor = este pântecele;

3.slava lor = este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ.

Având în vedere aceste trei caracteristici ale adversarilor crucii lui Hristos ne putem evalua dacă nu cumva suntem printre ei. Care este preocuparea ta zilnică? Cu ce îți frămânți mintea zi de zi? Dacă tot timpul alergi, fără a mai avea timp să citești din Sfânta Scriptură, sau să-ți pleci genunchii pentru a sta de vorbă cu Creatorul, atunci cu siguranță vei avea ca slavă rușinea și sfârșitul îți va fi pierzarea!