CITESC: Dumnezeul tuturor metodelor

Precum Agenda 2012 este un instrument folositor care m-a ajutat să am un ritm constant în citirea Bibliei, așa încât în fiecare zi să citesc pasajul recomandat și să notez câteva idei, tot astfel doresc să mă folosesc de blogul meu pentru a citi în mod constant anumite cărți, deocamdată din biblioteca personală, apoi voi accesa și alte surse.

Iată câteva citate sugestive din cartea „Calea crucii – mai presus de umilire” scrisă de J. Gregory Mantle, publicată de Editura Perla Suferinței la Suceava în anul 2010:

„…Dumnezeu are propriu mod și timp de a face lucrurile și […] <<instituindu-Și principiile conform neprihănirii și consolidânu-Și legile pe înțelepciune, El rămâne consecvent în legăturile Sale cu omul>>.”

„…nici o persoană, biserică sau națiune nu poate să Îl înșele pe Dumnezeu, pentru că El are propriul mod și timp în care acționează.”

„Marele păcat al omului s-a îndrepatat întotdeauna în această direcție – voința noastră are prioritate în fața voinței lui Dumnezeu; o preferință pentru înclinațiile proprii în detrimentul îndatoririlor față de Dumnezeu. Este păcatul bisericii de astăzi, și explicația poziției sale demne de milă, slăbite în fața lumii.”

„Duhul Sfânt așteaptă să le arate bărbaților și femeilor modul în care crucea lui Hristos este calea spre o eliberare completă de puterea și vina păcatului; și El va sta departe de oamenii Săi atâta timp cât ei prețuiesc acele <<vederi joase>> cu care, […], este la fel de ușor pentru diavol să se lupte împotriva lui Dumnezeu…”

„…zadarnic ne imaginăm că lucrarea care dăinuiește, făcută de la amvoanele noastre, la școala duminicală, la întâlniri pe tema misiunii etc., poate fi îndeplinită prin activitate minus puterea Duhului Sfânt.”

„…Odihna vine printr-o mărturisire adevărată, o renunțare hotărâtă la păcat și printr-o curățire a naturii noastre de murdăria ei, pentru că păcatul sub orice formă e boală, opusul odihnei. […] Odihna vine în urma subjugării întregii noastre ființe lui Isus.”

„…Viețile agitate, chinuite, febrile, zbuciumate pe care atât de mulți le trăiesc, denotă cu atâta certitudine slăbiciunea cu care percepem adevărurile eterne!”

„A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a te încrede în El; a-L cunoaște perfect înseamnă a te încrede total în El, Singurul care inspiră curaj și care este secretul întregii puteri spirituale. […] În școala harului există două departamente în care se dobândește încrederea, și în ambele elevii trebuie instruiți – unul este Cuvântul lui Dumnezeu, iar celălalt umblarea cu Dumnezeu.”