DEZBINAREA e benefică… între farisei!

Dezbinarea și divizarea unui grup de persoane, logic are efecte negative, dar în ceea ce privește categoria fariseilor, dezbinarea este benefică! 

După un schimb de replici dure între farisei și Isus, Mântuitorul poziționându-se infinit superior în raport cu fariseii, o acțiune realizată de Isus Hristos, vindecarea unui orb din naștere în ziua Sabatului, provoacă dezbinare între farisei. Vezi Ioan 9, mai exact în versetul 16 se specifică: „Atunci unii din Farisei au început să zică: Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține Sabatul.” Alții ziceau: „Cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?” Și era dezbinare între ei.” Această dezbinare a făcut bine pentru că nu era încă momentul ca Isus Hristos să fie răstignit!
Dezbinarea are nespus de multe și diverse beneficii când este între farisei, pentru că pe unii dintre ei dezbinarea îi va aduce la conștientizarea existenței unui Dumnezeu drept și sfânt, pe unii îi va conduce la pocăință, și astfel vor fi evitate împlinirea planurilor demonice, care sunt puse la cale deseori de aceștia. Dacă n-ar fi dezbinare între farisei (fățarnici) ăștia ar distruge tot, ar omorî pe toți cei care sunt trimiși de Dumnezeu. Dar nu uitați: un om trimis de Dumnezeu, un ucenic adevărat al lui Hristos provoacă dezbinare între farisei prin felul lui de a fi, de a trăi, prin ceea ce este el în Hristos!