Goliații din viața noastră

Citind astăzi 1 Samuel 17 despre Goliat și înfrângerea acestuia de către David cu o praștie și cu o piatră, dar în Numele Domnului oștirilor, am realizat că fiecare creștin are în viața lui anumiți Goliați. Acești Goliați pot fi persoane cu o anumită autoritate, sau puși într-o anumită funcție, chiar din mediul religios. Aceștia par a fi de neînfrânt. Iar ca să-i identificăm putem fi atenți la următoarele aspecte:david-goliat

1. Aruncă ocară asupra poporului lui Dumnezeu, precum a făcut Goliat, atunci când poporul Israel ieșea în fiecare zi la luptă.  De regulă, Goliații batjocoresc fie direct, fie indirect copiii lui Dumnezeu printr-o atitudine de superioritate, desconsiderând pe cei ce trăiesc prin Isus Hristos, uitând de fapt că aceștia sunt extrem de tari prin Isus Hristos, deși aparent sunt slabi. În categoria Goliaților se pot încadra și cei care nu trăiesc prin a fi lumină în întunericul acestei lumi, deși au o poziție religioasă cu influență asupra celorlați și totuși pretind autoritate.

2. Te provoacă la luptă – întotdeauna Goliații sunt acei ce provoacă certuri, dezbinări și inițiază lupta. Poate că ai persoane care zi de zi te provoacă la a fi într-un conflict deschis, nu uita că aceste persoane sunt din categoria Goliaților…

3. Se consideră superiori – Goliații tot timpul te privesc de sus, iar când se uită la tine râd, considerându-te prea mic, prea inferior pentru a se coborî la nivelul tău. Această superioritate poate izvorî dintr-o poziție, funcție pe care o dețin, poate din relațiie pe care le au, sau chiar din influența pe care o consideră că au asupra celor din jur.

4. N-au nici un dumnezeu – Există vorba aceasta „n-are nici un dumnezeu”, care se aplică în dreptul persoanelor imorale, corupte, sau care au făcut o infracțiune gravă. Interesant este că Biblia specifică că Goliat și-a blestemat dumnezeii, nu pe Dumnezeul lui Israel, ci pe dumnezeii filistenilor. Putem concluziona că Goliații chiar n-au nici un dumnezeu, pentru că dacă s-ar raporta într-un mod corect la Dumnezeul Cerurilor, atunci smerenia ar fi caracteristica acestora și respectul față de ceilalți îi va caracteriza, ba mai mult, prin Isus Hristos, iubirea divină față de aproape și chiar față de dușman va inunda ființa omului.

Ai identificat Goliați în viața ta? Vestea bună a biruinței prin Isus Hristos este valabilă și astăzi. Nu fugi de Goliații din viața ta, nu te ascunde de ei, ci în Numele lui Isus Hristos, prin iubire îi vei învinge!