Un model de prietenie: Ieremia și Baruc

Un model de prietenie în ceea ce privește slujirea lui Dumnezeu îl putem extrage și de pe paginile Vechiului Testament, din cartea care poartă numele marelui profet, Ieremia. M-a impresionat modul de colaborare și de lucru al celor doi: Ieremia și Baruc. Interesant că acest mod de lucru îl întâlnim mai târziu în Noul Testament, când ucenicii sunt trimiși de Însuși Mântuitorul doi câte doi.un-model-de-prietenie

Baruc este alături de Ieremia, atunci când acesta cumpără un ogor, la porunca lui Dumnezeu, în Ierusalim, pe când această cetate era înconjurată de armata Babilonului și gata de a fi cucerită. Baruc este cel care ia zapisurile de cumpărare pentru a le pune într-un vas de pământ, spre a fi păstrate pentru multă vreme, ca dovadă că acel ogor aparține lui Ieremia. O astfel de acțiune în vreme de război este un act de credință, atât din partea lui Ieremia, cât și al lui Baruc.

Apoi Baruc scrie într-o carte toate cuvintele pe care Dumnezeu i le transmite lui Ieremia, această carte fiind citită în Casa Domnului, în fața căpeteniilor și în fața împăratului, în cele din urmă cartea fiind arsă de împărat. Dar nu se dau bătuți, ci cu o răbdare demnă de apreciat, se apucă să scrie o nouă carte, care conține cuvintele lui Dumnezeu transmise prin profetul Ieremia. Și datorită perseverenței lor, acele cuvinte transmise de Dumnezeu le avem cuprinse în Sfânta Scriptură.

Îi vedem pe cei doi împreună, luptând pentru ca acele cuvinte ale lui Dumnezeu să ajungă la popor. Întotdeauna alături, fără a descuraja, perseverează în voia lui Dumnezeu. Un model demn de urmat!

1. Putem fi alături chiar și atunci când suntem vânați de „slujitori” din conducere? Ieremia și Baruc au fost vânați de împărat (Ieremia 36:26) și în ciuda acestui fapt au rămas împreună, pentru a scrie o nouă carte.

2. Suntem gata de a începe un lucru de la zero, atunci când deja acel lucru a fost distrus de alții? Chiar dacă cartea este distrusă de împărat, cei doi, Ieremia și Baruc, scriu o nouă carte (Ieremia 36:27-32).

3. Suntem gata să riscăm alături de prieteni pentru a face voia lui Dumnezeu? Baruc a riscat alături de Ieremia, citind cartea în auzul poporului Israel, deși era un mesaj dur pentru popor – Ieremia 36.

4. Suntem gata să credem alături de prieteni, chiar dacă credința noastră ar părea o nebunie în ochii lumii? Baruc ascultă de Ieremia, luând zapisurile de cumpărare ale ogorului cumpărat de Ieremia și punându-le într-un vas de lut, spre păstrare chiar în contextul iminenței robiei babiloniene.

Cred că mulți  din mediul evanghelic ar pica testul celor patru principii biblice într-o prietenie creștină, și ne mai numim frați…

Pradă de război: viața ta!

În mijlocul profețiilor în care se vestește nimicirea poporului Israel, datorită neascultării de Dumnezeu, alunecării în idolatrie până acolo încât să aducă tămâie pentru împărăteasa cerului, apare totuși o profeție pozitivă, rostită de Dumnezeu prin profetul Ieremia în dreptul lui Baruc. 

Un popor atât de răzvrătit: Dumnezeu le spune să nu plece în Egipt că vor fi nimiciți, iar dacă vor sta în țară vor avea protecția și propășirea lui Dumnezeu, dar acest popor decide să facă exact invers decât cum le spune Dumnezeu, și pleacă în Egipt… În acest context, Dumnezeu decis să nimicească poporul ales de EL, Îl întreabă pe Baruc: „Și tu umbli după lucruri mari?” (Ieremia 45:5a)

Suntem conștienți că „pământul, cu tot ce este pe el, va arde” (2 Petru 3:10) și totuși mulți dintre noi continuăm să umblăm după lucruri mari materiale, pământești… Răspunsul lui Dumnezeu este clar și direct: „Nu umbla după ele!” (Ieremia 45:5b)

De ce? 

„Căci iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul…” (Ieremia 45:5c) Având în vedere nenorocirea pe care Dumnezeu o va aduce peste orice făptură de pe pământ ar trebui să fim determinați să nu umblăm, în sensul de a fi robiți de lucruri mari, care aparțin strict de acest pământ. „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.” (2 Petru 3:9,10)

Iar mesajul pozitiv rostit de Dumnezeu prin Ieremia pentru Baruc este: „…dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta, în toate locurile unde vei merge.” (Ieremia 45:5d) Mă gândeam că o astfel de promisiune e foarte încurajatoare pentru Baruc. A putea merge în orice loc fără să-și piardă viața e un mare lucru!

Dar aceasta este și prada noastră în războiul spiritual: viața veșnică!

„Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va câştiga.” (Matei 16:25)

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Efeseni 6:12)

Așadar, dacă ne dorim ca pradă a războiului spiritual viața veșnică trebuie ca să ne aruncăm în luptă și sub călăuzirea personală a lui Dumnezeu și trăind în ascultare de El, ținta noastră să nu mai fie lucrurile mari ale Pământului, ci Împărăția lui Dumnezeu: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:33)