Străini cu inima necircumcisă

Dumnezeu are un mesaj clar pentru poporul Israel în Ezechiel 44:6:

„Spune-le răzvrătiților acestora, […], că așa vorbește Stăpânul Domn: „Voi cei din casa lui Israel, destul cu urâciunile voastre! Pe lângă toate urâciunile voastre, ați mai adus în Lăcașul Meu și niște străini, cu inima necircumcisă…” (NTR).straini-cu-inima-necircumcisa

Va veni o zi, în care Dumnezeu va spune DESTUL cu urâciunile voastre! Va fi o zi a judecății, o zi a Domnului, despre care profeții vechi-testamentari vorbesc deseori, ca fiind o zi de groază, o zi dureroasă pentru mulți.

Orice persoană care nu mai luptă pentru credința lui, prin rugăciune și citirea Cuvântului lui Dumnezeu, prin mărturisirea continuă a păcatelor și printr-o vigilență continuă, se încadrează în categoria „răzvrătiților”!  Aceștia au o problemă de autoritate, pentru că nu se mai raportează la Dumnezeu ca al lor Stăpân și Domn. Ba mai mult… ajung să trăiască o viață în care fiecare acțiune reprezintă o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt străini în raport cu Dumnezeu și au inima necircumcisă, adică neschimbată!

„Doamne Stăpâne te rog ferește-ne de-a ajunge într-o astfel de stare, sau într-un astfel de stil de viață și totodată ferește-ne de prieteniile cu astfel de persoane, pentru că astfel, cu siguranță nu vom aduce în Lăcașul Tău niște străini, cu inima necircumcisă!”