Un model de prietenie: Ieremia și Baruc

Un model de prietenie în ceea ce privește slujirea lui Dumnezeu îl putem extrage și de pe paginile Vechiului Testament, din cartea care poartă numele marelui profet, Ieremia. M-a impresionat modul de colaborare și de lucru al celor doi: Ieremia și Baruc. Interesant că acest mod de lucru îl întâlnim mai târziu în Noul Testament, când ucenicii sunt trimiși de Însuși Mântuitorul doi câte doi.un-model-de-prietenie

Baruc este alături de Ieremia, atunci când acesta cumpără un ogor, la porunca lui Dumnezeu, în Ierusalim, pe când această cetate era înconjurată de armata Babilonului și gata de a fi cucerită. Baruc este cel care ia zapisurile de cumpărare pentru a le pune într-un vas de pământ, spre a fi păstrate pentru multă vreme, ca dovadă că acel ogor aparține lui Ieremia. O astfel de acțiune în vreme de război este un act de credință, atât din partea lui Ieremia, cât și al lui Baruc.

Apoi Baruc scrie într-o carte toate cuvintele pe care Dumnezeu i le transmite lui Ieremia, această carte fiind citită în Casa Domnului, în fața căpeteniilor și în fața împăratului, în cele din urmă cartea fiind arsă de împărat. Dar nu se dau bătuți, ci cu o răbdare demnă de apreciat, se apucă să scrie o nouă carte, care conține cuvintele lui Dumnezeu transmise prin profetul Ieremia. Și datorită perseverenței lor, acele cuvinte transmise de Dumnezeu le avem cuprinse în Sfânta Scriptură.

Îi vedem pe cei doi împreună, luptând pentru ca acele cuvinte ale lui Dumnezeu să ajungă la popor. Întotdeauna alături, fără a descuraja, perseverează în voia lui Dumnezeu. Un model demn de urmat!

1. Putem fi alături chiar și atunci când suntem vânați de „slujitori” din conducere? Ieremia și Baruc au fost vânați de împărat (Ieremia 36:26) și în ciuda acestui fapt au rămas împreună, pentru a scrie o nouă carte.

2. Suntem gata de a începe un lucru de la zero, atunci când deja acel lucru a fost distrus de alții? Chiar dacă cartea este distrusă de împărat, cei doi, Ieremia și Baruc, scriu o nouă carte (Ieremia 36:27-32).

3. Suntem gata să riscăm alături de prieteni pentru a face voia lui Dumnezeu? Baruc a riscat alături de Ieremia, citind cartea în auzul poporului Israel, deși era un mesaj dur pentru popor – Ieremia 36.

4. Suntem gata să credem alături de prieteni, chiar dacă credința noastră ar părea o nebunie în ochii lumii? Baruc ascultă de Ieremia, luând zapisurile de cumpărare ale ogorului cumpărat de Ieremia și punându-le într-un vas de lut, spre păstrare chiar în contextul iminenței robiei babiloniene.

Cred că mulți  din mediul evanghelic ar pica testul celor patru principii biblice într-o prietenie creștină, și ne mai numim frați…

FOTO: Felicitare de clasa I

Am rămas surprins de o fetiță din clasa I, care în urmă cu câteva zile, la ora de religie a venit la mine în mână cu o felicitare realizată de ea, în formă de inimioară, iar pentru că deja a învățat literele și acum poate scrie, deși mai greșește… în interiorul felicitării scrie un mesaj cu totul deosebit, pe o parte a felicitării „Domnul să vă binecuvânteze”, iar pe cealaltă parte „Vă mulțumesc că sunteți un profesor bun!”

Fotografie0146

 

Fotografie0147

 

 

ATENȚIE: Formalismul ucide!

Când vine vorba de formalism, întotdeauna Mântuitorul are un mesaj radical! De ce? Pentru că acesta duce la moarte spirituală, care dacă se întâlnește cu moartea fizică, duce la moarte veșnică. Nu degeaba Isus are predici categorice împotriva fariseilor în Luca 11:39-44:

„Voi, fariseii, curațați pe dinafară paharul și farfuria, dar pe dinăuntru sunteți plini de jaf și de răutate! Nesăbuiților, oare Cel Ce a făcut partea dinafară n-a făcut și partea dinăuntru? Dați deci milostenie din lucrurile dinăuntru, și atunci toate vor fi curate pentru voi! […] Vai de voi, fariseilor! Căci voi iubiți să vi se dea scaunul de onoare în sinagogi și să fiți salutați în piețe! Vai de voi! Căci voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe!”formalismul-ucide

Formalismul apare atunci când se pune accent mai mult pe „partea dinafară” în detrimenul celei interioare! Formalismul ia naștere când atenția ne este concentrată asupra lucrurilor vizibile, pierzând din vedere lucrurile invizibile, sau mai exact cele spirituale.

Atunci când o persoană alunecă în formalism va descoperi că în interior are mari probleme. Când trăirea credinței se rezumă la formalism, acea trăire constă în jaf și răutate. Astfel, în locul dragostei apare ura, în locul iertării răzbunarea, în locul rugăciunii bârfa, ș.a. Totul se rezumă la a fi plini de jaf și de răutate. Și avem impresia că Dumnezeu este un om care nu vede, care se uită doar la partea vizibilă… Ce bine mai știu unii să se ascundă de oameni, dar de Dumnezeu e imposibil!

Atunci când un lucru este pornit din interior, din inimă, din pasiune toate vor fi curate, toate acțiunile noastre vor fi bine intenționate, pentru că în interiorul  unui creștin autentic locuiește Dumnezeirea în toată plinătatea prin Duhul Sfânt!

Dar dacă vom continua în formalism, urmările vor fi pe măsură: goana după funcții și poziții în sfera religioasă, dezbinări ale comunităților, ore de rugăciuni de la 09:00 la 10:00 duminică de duminică care să fie doar făcute, predici obositoare ale unor „slujitori” însetați după amvon, că doar amvonul în concepția acestora este „scaunul de onoare al fariseilor”! Toți cei ce sunt luați de acest val nu sunt decât „morminte care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe”. Nu se văd pentru că au o aură de spiritualitate, iar oamenii umblă fără să știe, pentru că au adormit drogați de formalismul acestora! Aceasta este realitatea din numeroase comunități evanghelice! O realitate cruntă, dură, cu care s-a confruntat Însuși Isus Hristos! Istoria se repetă! Dacă Hristos S-a confrunat cu o astfel de problemă, cu atât mai mult noi acum! Esența mesajului Domnului Isus este: FORMALISMUL  UCIDE!

Revărsarea Duhului Sfânt împarte lumea în trei

Din Ziua Cincizecimii până astăzi revărsarea Duhului Sfânt a împărțit lumea în trei:

1. Cei care au beneficiat de revărsarea Duhului – ucenicii lui Isus Hristos;

2. Cei care se mirau – mulțimea – oameni cucernici din toate neamurile;

3. Cei care își băteau joc – în Biblie cuprinși în termenul „alții”.

Regăsim aceste trei categorii chiar și astăzi:

1. sunt acei ucenici ai lui Isus Hristos autentici care beneficiază de revărsarea Duhului Sfânt și experimentează într-un mod real zi de zi trăirea și umblarea în Duhul Sfânt.

2.  există acea mulțime de oameni care încă se mai miră de faptul că Dumnezeu mai revarsă astăzi din Duhul Său cel Sfânt peste oameni, sau se miră pentru că observă anumite cazuri false.

3. cel mai regretabil, astăzi mai există „alții” care au rămas cu această atitudine de a-și bate joc. Doar dacă cauți pe youtube vei găsi secțiuni de înregistrări preluate din anumite comunități locale și însoțite de descrieri înjositoare!

Tu din care categorie faci parte? Încă te mai miri? Sau poate ești în categoria celor care își bat joc? N-ai vrea să experimentezi în mod personal revărsarea Duhului Sfânt?