Saducheii de ieri și de azi…

Citind despre învierea fiului văduvei din Sarepta de către Dumnezeu prin prorocul Ilie (1Împărați 17:17-24) și amintindu-mi și de învierea fiului sunamitei prin prorocul Elisei (2Împărați 4:8-37) m-am dus cu gândul la o grupare religioasă din timpul venirii lui Isus pe pământ, mai exact la gruparea saducheilor, despre care Biblia specifică că saducheiiziceau că nu este înviere (Matei 22:23; Marcu 12:18; Fapte 23:8). Cum este posibil ca saducheii să nu creadă în înviere chiar dacă în Scripturile Vechiului Testament, pe care le aveau la îndemână în acea vreme, există dovezi care nu pot fi contestate despre învieri din morți?

Ca saducheii din timpul lui Isus și-a apostolilor există și astăzi creștini religioși care nu cred în anumite lucrări despre care Biblia vorbește… Saducheii sunt o dovadă a posibilității de-a nu crede în anumite învățături, lucrări sau chiar secțiuni din Sfânta Scriptură.

O altfel de stăruință

Citind din Sfânta Scriptură mi-a atras atenția câteva cuvinte pe care le-a scris Apostolul Pavel lui Timotei în cea de-a doua scrisoare pe care i-o trimite, 2 Timotei 1:3: „…neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi și noapte.” Citind acest detaliu mi-am dat seama că și acest aspect face parte din răspunsul la întrebarea: „Cum se formează un ucenic pentru Hristos?”! 

Poate avem nenumărate strategii de a forma ucenici pentru Hristos, poate ne gândim la un plan bine pus la punct pentru a investi în alți oameni, în special în cei ce vin de curând la Hristos, dar fără acest element: rugăciunea specifică pentru acea persoană, nu vom vedea ucenici adevărați ai lui Hristos formați de Dumnezeu prin intermediul nostru.

Cred că cea mai mare problemă a bisericilor evanghelice este formarea de noi ucenici. Ai vreo persoană de care să te ocupi și despre care poți spune că a crescut spiritual datorită contribuției tale? Te-ai lăsat folosit de Dumnezeu așa încât să-ți lași amprenta asupra caracterului unui copil al lui Dumnezeu? Dacă da, te rogi pentru acea persoană neîntrerupt în rugăciunile tale, zi și noapte?

Haideți să preluăm atitudinea apostolului Pavel, de a ne ruga pentru cei care vin la Hristos, dar nu oricum, ci NEÎNTRERUPT = zi și noapte! Dacă lipsește o astfel de rugăciune din repertoriul nostru sau de pe agenda noastră zilnică atunci din nou iese în evidență egoismul nostru, o atitudine greșită față de Dumnezeu și multe alte lacune din trăirea noastră zilnică. Nu ajung sfaturile pe care le dai celui ce se întoarce de la o viață păcătoasă și primește mântuirea prin Hristos, nu sunt de ajuns banii pe care îi investești având impresia că astfel „l-ai cumpărat” și va fi pe veci ucenicul tău…. Nu! E ucenicul lui Hristos și datorită acestui fapt, trebuie să existe o rugăciune neîntreruptă pentru el!

Mângâietorii supărăcioși

Citind din Sfânta Scriptură dialogul dintre Iov și prietenii săi, care vin să-l mângâie, în dificila suferință prin care trece, am observat un schimb de replici, pe alocuri destul de dure, culminând la un moment dat cu eticheta pe care o pune Iov prietenilor săi: „mângâietori supărăcioși”.

Meditând la această expresie și din experiența firavă acumulată până în prezent am putut realiza că această expresie are o bază puternică în realitatea bisericilor evanghelice de astăzi. Oare câți mângâietori supărăcioși există astăzi în bisericile noastre? Cred că sunt pline…

Iată câteva replici pe care le dă Iov unor astfel de „mângâietori supărăcioși”, care se considerau prietenii lui:

„…voi toți sunteți niște mângâietori supărăcioși…”  Iov 16:1

prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi, să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu, și fiului omului împotriva prietenilor lui.” Iov 16:20,21

„Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de Cel Atotputernic.” Iov 6:14

„Voi năpăstuiți pe orfan, prigoniți pe prietenul vostru!” Iov 6:27

„Căci voi sunteți niște făuritori de minciuni, sunteți cu toții niște doctori de nimic.  Iov 13:4

„Părerile voastre sunt păreri de cenușă…” Iov 13:12

„Sunt înconjurat de batjocoritori și ochiul meu trebuie să privească spre ocările lor.”  Iov 17:2

„Cine dă pe prieteni să fie prădați, copiilor aceluia li se vor topi ochii.”  Iov 17:5

„A depărtat pe frații mei de la mine, și prietenii mei s-au înstrăinat de mine.”   Iov 19:13

Aceste cuvinte din Biblie doresc să le dedic prietenilor mei, care s-au dovedit a fi doar niște „mângâietori supărăcioși”!