Pradă de război: viața ta!

În mijlocul profețiilor în care se vestește nimicirea poporului Israel, datorită neascultării de Dumnezeu, alunecării în idolatrie până acolo încât să aducă tămâie pentru împărăteasa cerului, apare totuși o profeție pozitivă, rostită de Dumnezeu prin profetul Ieremia în dreptul lui Baruc. 

Un popor atât de răzvrătit: Dumnezeu le spune să nu plece în Egipt că vor fi nimiciți, iar dacă vor sta în țară vor avea protecția și propășirea lui Dumnezeu, dar acest popor decide să facă exact invers decât cum le spune Dumnezeu, și pleacă în Egipt… În acest context, Dumnezeu decis să nimicească poporul ales de EL, Îl întreabă pe Baruc: „Și tu umbli după lucruri mari?” (Ieremia 45:5a)

Suntem conștienți că „pământul, cu tot ce este pe el, va arde” (2 Petru 3:10) și totuși mulți dintre noi continuăm să umblăm după lucruri mari materiale, pământești… Răspunsul lui Dumnezeu este clar și direct: „Nu umbla după ele!” (Ieremia 45:5b)

De ce? 

„Căci iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul…” (Ieremia 45:5c) Având în vedere nenorocirea pe care Dumnezeu o va aduce peste orice făptură de pe pământ ar trebui să fim determinați să nu umblăm, în sensul de a fi robiți de lucruri mari, care aparțin strict de acest pământ. „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.” (2 Petru 3:9,10)

Iar mesajul pozitiv rostit de Dumnezeu prin Ieremia pentru Baruc este: „…dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta, în toate locurile unde vei merge.” (Ieremia 45:5d) Mă gândeam că o astfel de promisiune e foarte încurajatoare pentru Baruc. A putea merge în orice loc fără să-și piardă viața e un mare lucru!

Dar aceasta este și prada noastră în războiul spiritual: viața veșnică!

„Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va câştiga.” (Matei 16:25)

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Efeseni 6:12)

Așadar, dacă ne dorim ca pradă a războiului spiritual viața veșnică trebuie ca să ne aruncăm în luptă și sub călăuzirea personală a lui Dumnezeu și trăind în ascultare de El, ținta noastră să nu mai fie lucrurile mari ale Pământului, ci Împărăția lui Dumnezeu: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:33)